Server
 
Local
 
Visitor Stats
Today
50
Yesterday
121
This month
2,372
This year
36,630

ข่าวประชุม/ สัมมนา/ อบรม
04 กันยายน 2558
อ่าน : 347 ล่าสุด : 2017-11-19 01:07:49


06 สิงหาคม 2558
อ่าน : 236 ล่าสุด : 2017-11-08 02:56:45

05 สิงหาคม 2558
อ่าน : 276 ล่าสุด : 2017-11-17 12:10:33


22 กรกฎาคม 2558
อ่าน : 322 ล่าสุด : 2017-11-19 00:49:09


26 มิถุนายน 2558
อ่าน : 255 ล่าสุด : 2017-11-15 01:22:32

25 มิถุนายน 2558
อ่าน : 249 ล่าสุด : 2017-11-19 01:35:41


22 มิถุนายน 2558
อ่าน : 287 ล่าสุด : 2017-11-19 02:01:12


12 มิถุนายน 2558
อ่าน : 242 ล่าสุด : 2017-11-17 21:04:29


06 มิถุนายน 2558
อ่าน : 169 ล่าสุด : 2017-11-13 05:10:12ที่อยู่

สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ข้อมูลการติดต่อ

http://mdresearch.kku.ac.th

043-363235 *โทรสาร 043-363235

ทีมพัฒนา

pornsawan6936@gmail.com

© ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2558

Page rendered in 0.4070 seconds.