Server
 
Local
 
Visitor Stats
Today
63
Yesterday
101
This month
3,524
This year
29,797

ข่าวประชุม/ สัมมนา/ อบรม


06 สิงหาคม 2558
อ่าน : 230 ล่าสุด : 2017-09-15 22:07:16

05 สิงหาคม 2558
อ่าน : 264 ล่าสุด : 2017-09-22 13:06:50


22 กรกฎาคม 2558
อ่าน : 310 ล่าสุด : 2017-09-22 10:55:13


26 มิถุนายน 2558
อ่าน : 245 ล่าสุด : 2017-09-19 21:50:02

25 มิถุนายน 2558
อ่าน : 237 ล่าสุด : 2017-09-19 21:49:54


22 มิถุนายน 2558
อ่าน : 278 ล่าสุด : 2017-09-23 21:16:42


12 มิถุนายน 2558
อ่าน : 232 ล่าสุด : 2017-09-22 10:55:15


06 มิถุนายน 2558
อ่าน : 160 ล่าสุด : 2017-09-19 21:48:42
03 เมษายน 2558
อ่าน : 249 ล่าสุด : 2017-09-22 10:33:34


20 มีนาคม 2558
อ่าน : 373 ล่าสุด : 2017-09-22 09:54:58

ที่อยู่

สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ข้อมูลการติดต่อ

http://mdresearch.kku.ac.th

043-363235 *โทรสาร 043-363235

ทีมพัฒนา

pornsawan6936@gmail.com

© ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2558

Page rendered in 0.3852 seconds.