Server
 
Local
 
สถิติผู้เข้าชม
Today
37
Yesterday
80
This month
860
This year
36,801
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศชุดโครงการวิจัยควบคมุยาสูบที่สำคัญของศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ

ประกาศชุดโครงการวิจัยควบคมุยาสูบที่สำคัญของศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ...


วันที่  06 ธันวาคม 2561      อ่าน : 9

รับสมัครทนโครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติ ภายใต้การดำเนินงานของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562

รับสมัครทนโครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติ ภายใต้การดำเนินงานของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562...


วันที่  04 ธันวาคม 2561      อ่าน : 14

ขอเชิญผู้ที่สนใจเสนอขอรับการพิจารณา “รางวัลนักวิจัยดีเด่น และนักวิจัยเกียรติสารสิน ประจำปี 2561”

ขอเชิญผู้ที่สนใจเสนอขอรับการพิจารณา “รางวัลนักวิจัยดีเด่น และนักวิจัยเกียรติสารสิน ประจำปี 2561”...


วันที่  29 พฤศจิกายน 2561      อ่าน : 34

ข่าวทุนวิจัย
The Hitachi Global Foundation : Research Support Program for 2019

The Hitachi Global Foundation : Research Support Program for 2019...


วันที่  26 กันยายน 2561      อ่าน : 76

โครงการพัฒนานักวิจัยใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ 2561

โครงการพัฒนานักวิจัยใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ 2561 ...


วันที่  26 กันยายน 2561      อ่าน : 83

ทุนวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมด้าน IoT โดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ทุนวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมด้าน IoT โดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)...


วันที่  16 กรกฎาคม 2561      อ่าน : 145

ข่าวประชุม/ สัมมนา/ อบรม ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์
การอบรม Research Tools and Techniques

การอบรม Research Tools and Techniques                      


วันที่  29 พฤศจิกายน 2561      อ่าน : 21

การอบรมเชิงปฏิบัติการ

การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้โปรแกรม Labspec6 Multivariation สำหรับการวิเคราะห์ตัวอย่างด้วยเทคนิค Raman spectroscopy"...


วันที่  22 พฤศจิกายน 2561      อ่าน : 60

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ การบังคับและการบริหารยาในสัตว์ทดลอง ”

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ การบังคับและการบริหารยาในสัตว์ทดลอง ” ...


วันที่  20 พฤศจิกายน 2561      อ่าน : 132

ข่าวกิจกรรม ฝ่ายวิจัย คณะ แพทยศาสตร์
KKU Datathon 2018

KKU Datathon 2018                      


วันที่  25 กันยายน 2561      อ่าน : 91

Big Cleaning Day ครั้งที่ 3 - 9 ก.พ. 61

Big Cleaning Day ครั้งที่ 3 - 9 ก.พ. 61                      


วันที่  29 มีนาคม 2561      อ่าน : 559

ฝ่ายวิจัย ขอแสดงความยินดีกับ นายอำนาจ อินสา

ฝ่ายวิจัย ขอแสดงความยินดีกับ นายอำนาจ อินสา                      


วันที่  31 สิงหาคม 2560      อ่าน : 328

แหล่งทุนภายในประเทศ
แหล่งทุนต่างประเทศ

ปฏิทินกิจกรรม

21

Dec.

Product Design Thinking                                 
 อยู่ในช่วงลงทะเบียน

ที่อยู่

สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ข้อมูลการติดต่อ

http://mdresearch.kku.ac.th

043-363235 *โทรสาร 043-363235

ทีมพัฒนา

md061@kku.ac.th

© ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2558

Page rendered in 0.2878 seconds.