Server
 
Local
 
Visitor Stats
Today
142
Yesterday
186
This month
2,767
This year
15,974

ประชาสัมพันธ์ ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มข.

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “หลักการทำวิจัยทางคลินิกที่ดีสำหรับการดำเนินโครงการวิจัยคลินิกอย่างมีคุณภาพและถูกต้องตามแนวปฏิบัติ ICH-GCP”
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง...

วันที่  11 พฤษภาคม 2561
อ่าน : 40
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Big Data & Data Cleansing ครั้งที่ 1
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Big Data & Data Cl...

วันที่  11 พฤษภาคม 2561
อ่าน : 26
Health Tech for Aging
Health Tech for Aging                      

วันที่  07 พฤษภาคม 2561
อ่าน : 23

ข่าวประชุม/ สัมมนา/ อบรม ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มข.

ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายการใช้งานเครื่องมือวิจัยในหัวข้อ
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายการใช้งานเครื่องมือวิจัย...

วันที่  21 พฤษภาคม 2561
อ่าน : 108
กิจกรรมพบปะนักวิจัย ในหัวข้อ “แนวทางส่งเสริมงานวิจัยและทิศทางการวิจัย” ประจำปีงบประมาณ 2561
กิจกรรมพบปะนักวิจัย ในหัวข้อ “แนวทางส่งเสริมงานวิจ...

วันที่  25 พฤษภาคม 2561
อ่าน : 117
International Research Forum on Practical Biostatistics: Concepts and Methods
International Research Forum on Practical Biostati...

วันที่  03 พฤษภาคม 2561
อ่าน : 156

ข่าวทุนวิจัย

หลักเกณฑ์การพิจารณาจัดสรรทุนสนับสนุนการทำวิจัยร่วมกับต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561
หลักเกณฑ์การพิจารณาจัดสรรทุนสนับสนุนการทำวิจัยร่วม...

วันที่  14 กุมภาพันธ์ 2561
อ่าน : 113
การยื่นข้อเสนอเพื่อพิจารณาจัดสรรทุนวิจัยแบบบูรณการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561
การยื่นข้อเสนอเพื่อพิจารณาจัดสรรทุนวิจัยแบบบูรณการ...

วันที่  14 กุมภาพันธ์ 2561
อ่าน : 126
ทุนสนับสนุนการวิจัยของกองทุนสนับสนุนการวิจัย องค์การเภสัชกรรม
ทุนสนับสนุนการวิจัยของกองทุนสนับสนุนการวิจัย องค์ก...

วันที่  29 มกราคม 2561
อ่าน : 118

ข่าวกิจกรรม ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มข.

Big Cleaning Day ครั้งที่ 3 - 9 ก.พ. 61
Big Cleaning Day ครั้งที่ 3 - 9 ก.พ. 61                      

วันที่  29 มีนาคม 2561
อ่าน : 104
ฝ่ายวิจัย ขอแสดงความยินดีกับ นายอำนาจ อินสา
ฝ่ายวิจัย ขอแสดงความยินดีกับ นายอำนาจ อินสา                      

วันที่  31 สิงหาคม 2560
อ่าน : 167
ฝ่ายวิจัยขอแสดงความยินดีกับ KKUEC
ฝ่ายวิจัยขอแสดงความยินดีกับ KKUEC                      

วันที่  31 สิงหาคม 2560
อ่าน : 218

จดหมายข่าวศูนย์เครื่องมือวิจัย มข.

จดหมายข่าว ศูนย์เครื่องมือวิจัย มข. ปีที่ 3 ฉบับที่ 11
จดหมายข่าว ศูนย์เครื่องมือวิจัย มข. ปีที
                     

30 มิถุนายน 2560
อ่าน : 386
ครุภัณฑ์วิจัยหลัก
ครุภัณฑ์วิจัยหลัก
                     

31 พฤษภาคม 2560
อ่าน : 469
จดหมายข่าว ศูนย์เครื่องมือวิจัย มข ฉบับเดือนสิงหาคม 59
จดหมายข่าว ศูนย์เครื่องมือวิจัย มข ฉบับเ
                     

30 กันยายน 2559
อ่าน : 640
จดหมายข่าวศูนย์เครื่องมือวิจัย มข ฉบับที่ 9 ประจำเดือน พ.ค. 59
จดหมายข่าวศูนย์เครื่องมือวิจัย มข ฉบับที
Doing a successful research project &nbs...

31 พฤษภาคม 2559
อ่าน : 652

ที่อยู่

สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ข้อมูลการติดต่อ

http://mdresearch.kku.ac.th

043-363235 *โทรสาร 043-363235

ทีมพัฒนา

pornsawan6936@gmail.com

© ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2558

Page rendered in 0.2180 seconds.