Server
 
Local
 
สถิติผู้เข้าชม
Today
5
Yesterday
99
This month
2,450
This year
29,431
ข่าวประชาสัมพันธ์
KKU Datathon 2018

KKU Datathon 2018                      


วันที่  25 กันยายน 2561      อ่าน : 2

ขอเปลี่ยนแปลงการให้บริการ EEPC

ขอเปลี่ยนแปลงการให้บริการ EEPC                      


วันที่  19 กันยายน 2561      อ่าน : 14

โครงการ Southeast Asia – Europe Joint Funding Scheme for Research and Innovation ประจำปี 2561

โครงการ Southeast Asia – Europe Joint Funding Scheme for Research and Innovation ประจำปี 2561 ...


วันที่  14 กันยายน 2561      อ่าน : 7

ข่าวทุนวิจัย
ทุนวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมด้าน IoT โดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ทุนวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมด้าน IoT โดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)...


วันที่  16 กรกฎาคม 2561      อ่าน : 55

ด่วน ! โครงการทุนนักวิจัยแกนนำ ประจำปี 2561 (ถึง 30 มิถุนายน 2561)

ด่วน ! โครงการทุนนักวิจัยแกนนำ ประจำปี 2561 (ถึง 30 มิถุนายน 2561)...


วันที่  25 มิถุนายน 2561      อ่าน : 42

หลักเกณฑ์การพิจารณาจัดสรรทุนสนับสนุนการทำวิจัยร่วมกับต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561

หลักเกณฑ์การพิจารณาจัดสรรทุนสนับสนุนการทำวิจัยร่วมกับต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561...


วันที่  14 กุมภาพันธ์ 2561      อ่าน : 201

ข่าวประชุม/ สัมมนา/ อบรม ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์
การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ การบังคับและการบริหารยาในสัตว์ทดลอง ”

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ การบังคับและการบริหารยาในสัตว์ทดลอง ” ...


วันที่  20 กันยายน 2561      อ่าน : 53

การอบรมเชิงปฏิบัติการ

การอบรมเชิงปฏิบัติการ "GLP and Basic instruments" ประจำปี 2561 ...


วันที่  05 กันยายน 2561      อ่าน : 73

การอบรมการใช้งานเครื่องมือวิเคราะห์สารโดยการดูดกลืนแสงแบบลำแสงคู่ (UV-Vis-NIR Agilent Cary 5000)

การอบรมการใช้งานเครื่องมือวิเคราะห์สารโดยการดูดกลืนแสงแบบลำแสงคู่ (UV-Vis-NIR Agilent Cary 5000) ...


วันที่  14 กันยายน 2561      อ่าน : 77

ข่าวกิจกรรม ฝ่ายวิจัย คณะ แพทยศาสตร์
Big Cleaning Day ครั้งที่ 3 - 9 ก.พ. 61

Big Cleaning Day ครั้งที่ 3 - 9 ก.พ. 61                      


วันที่  29 มีนาคม 2561      อ่าน : 359

ฝ่ายวิจัย ขอแสดงความยินดีกับ นายอำนาจ อินสา

ฝ่ายวิจัย ขอแสดงความยินดีกับ นายอำนาจ อินสา                      


วันที่  31 สิงหาคม 2560      อ่าน : 261

ฝ่ายวิจัยขอแสดงความยินดีกับ KKUEC

ฝ่ายวิจัยขอแสดงความยินดีกับ KKUEC                      


วันที่  31 สิงหาคม 2560      อ่าน : 314

แหล่งทุนภายในประเทศ
แหล่งทุนต่างประเทศ

ปฏิทินกิจกรรม

ที่อยู่

สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ข้อมูลการติดต่อ

http://mdresearch.kku.ac.th

043-363235 *โทรสาร 043-363235

ทีมพัฒนา

pornsawan6936@gmail.com

© ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2558

Page rendered in 0.2068 seconds.