Server
 
Local
 
สถิติผู้เข้าชม
Today
50
Yesterday
139
This month
2,159
This year
22,419

ข่าวประชาสัมพันธ์

Innovation Hubs ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Innovation Hubs ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ                      

วันที่  17 กรกฎาคม 2561
อ่าน : 5
ห้องปฏิบัติการ หน่วยสัตว์ทดลอง เปิดให้บริการ
ห้องปฏิบัติการ หน่วยสัตว์ทดลอง เปิดให้บริการ                      

วันที่  17 กรกฎาคม 2561
อ่าน : 6
การประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562
การประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562                      

วันที่  12 กรกฎาคม 2561
อ่าน : 15

ข่าวทุนวิจัย

ทุนวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมด้าน IoT โดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ทุนวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมด้าน IoT โดย สำนักงานกอ...

วันที่  16 กรกฎาคม 2561
อ่าน : 5
ด่วน ! โครงการทุนนักวิจัยแกนนำ ประจำปี 2561 (ถึง 30 มิถุนายน 2561)
ด่วน ! โครงการทุนนักวิจัยแกนนำ ประจำปี 2561 (ถึง 3...

วันที่  25 มิถุนายน 2561
อ่าน : 13
หลักเกณฑ์การพิจารณาจัดสรรทุนสนับสนุนการทำวิจัยร่วมกับต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561
หลักเกณฑ์การพิจารณาจัดสรรทุนสนับสนุนการทำวิจัยร่วม...

วันที่  14 กุมภาพันธ์ 2561
อ่าน : 157

ข่าวประชุม/ สัมมนา/ อบรม ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มข.

การอบรมเชิงปฏิบัติการ
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "GLP and Basic instruments" ...

วันที่  05 กรกฎาคม 2561
อ่าน : 16
การอบรมการใช้งานเครื่องมือวิเคราะห์สารโดยการดูดกลืนแสงแบบลำแสงคู่ (UV-Vis-NIR Agilent Cary 5000)
การอบรมการใช้งานเครื่องมือวิเคราะห์สารโดยการดูดกลื...

วันที่  14 กรกฎาคม 2561
อ่าน : 35
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แอนแอโรบิคแบคทีเรีย (Anaerobic Bacteria)
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แอนแอโรบิคแบคทีเรีย...

วันที่  14 กรกฎาคม 2561
อ่าน : 33

ข่าวกิจกรรม ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มข.

Big Cleaning Day ครั้งที่ 3 - 9 ก.พ. 61
Big Cleaning Day ครั้งที่ 3 - 9 ก.พ. 61                      

วันที่  29 มีนาคม 2561
อ่าน : 206
ฝ่ายวิจัย ขอแสดงความยินดีกับ นายอำนาจ อินสา
ฝ่ายวิจัย ขอแสดงความยินดีกับ นายอำนาจ อินสา                      

วันที่  31 สิงหาคม 2560
อ่าน : 210
ฝ่ายวิจัยขอแสดงความยินดีกับ KKUEC
ฝ่ายวิจัยขอแสดงความยินดีกับ KKUEC                      

วันที่  31 สิงหาคม 2560
อ่าน : 255
แหล่งทุนภายในประเทศ
แหล่งทุนต่างประเทศ

ปฏิทินกิจกรรม

จดหมายข่าวศูนย์เครื่องมือวิจัย มข.

จดหมายข่าว ศูนย์เครื่องมือวิจัย มข. ปีที่ 3 ฉบับที่ 11
จดหมายข่าว ศูนย์เครื่องมือวิจัย มข. ปีที
                     

30 มิถุนายน 2560
อ่าน : 447
ครุภัณฑ์วิจัยหลัก
ครุภัณฑ์วิจัยหลัก
                     

31 พฤษภาคม 2560
อ่าน : 529
จดหมายข่าว ศูนย์เครื่องมือวิจัย มข ฉบับเดือนสิงหาคม 59
จดหมายข่าว ศูนย์เครื่องมือวิจัย มข ฉบับเ
                     

30 กันยายน 2559
อ่าน : 692
จดหมายข่าวศูนย์เครื่องมือวิจัย มข ฉบับที่ 9 ประจำเดือน พ.ค. 59
จดหมายข่าวศูนย์เครื่องมือวิจัย มข ฉบับที
Doing a successful research project &nbs...

31 พฤษภาคม 2559
อ่าน : 702

ที่อยู่

สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ข้อมูลการติดต่อ

http://mdresearch.kku.ac.th

043-363235 *โทรสาร 043-363235

ทีมพัฒนา

pornsawan6936@gmail.com

© ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2558

Page rendered in 0.2495 seconds.