Server
 
Local
 
Visitor Stats
Today
12
Yesterday
98
This month
3,423
This year
29,696

ข่าวประชุม/ สัมมนา/ อบรม
03 สิงหาคม 2560
อ่าน : 44 ล่าสุด : 2017-09-22 14:30:0811 กรกฎาคม 2560
อ่าน : 40 ล่าสุด : 2017-09-22 07:25:1516 พฤษภาคม 2560
อ่าน : 94 ล่าสุด : 2017-09-19 22:39:46

10 เมษายน 2560
อ่าน : 109 ล่าสุด : 2017-09-23 15:45:17


28 มีนาคม 2560
อ่าน : 60 ล่าสุด : 2017-09-22 08:58:1227 กุมภาพันธ์ 2560
อ่าน : 89 ล่าสุด : 2017-09-22 08:49:46

10 กุมภาพันธ์ 2560
อ่าน : 116 ล่าสุด : 2017-09-23 00:34:54


02 กุมภาพันธ์ 2560
อ่าน : 123 ล่าสุด : 2017-09-24 02:54:52


ที่อยู่

สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ข้อมูลการติดต่อ

http://mdresearch.kku.ac.th

043-363235 *โทรสาร 043-363235

ทีมพัฒนา

pornsawan6936@gmail.com

© ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2558

Page rendered in 0.4198 seconds.