Server
 
Local
 
สถิติผู้เข้าชม
Today
1
Yesterday
1
This month
18
This year
19,666

นักวิจัยสมรรถนะสูง

ลำดับ
เรื่อง
เอกสารดาวน์โหลด
1 ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1344/2558) เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนตามกิจกรรมการพัฒนาศักยภา
2 ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 3/2559)หลักเกณฑ์จ้างนักวิจัยคุณภาพสูง
3 แนวทางการพิจารณาการจ้างนักวิจัยสมรรถนะสูง คณะแพทยศาสตร์
4 การจ้างเมธีวิจัยอาวุโส
5 การจ้างนักวิจัยอาวุโส

ที่อยู่

สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ข้อมูลการติดต่อ

http://mdresearch.kku.ac.th

043-363235 *โทรสาร 043-363235

ทีมพัฒนา

md061@kku.ac.th

© ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2558

Page rendered in 0.0234 seconds.