Server
 
Local
 
สถิติผู้เข้าชม
Today
1
Yesterday
1
This month
0
This year
274

ครุภัณฑ์วิจัย

ลำดับ
เรื่อง
เอกสารดาวน์โหลด
1 หลักเกณฑ์ครุภัณฑ์กลาง
2 รายการครุภัณฑ์ แบ่งตาม Platform

© ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น http://mdresearch.kku.ac.th
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 043-363235