Local
 
สถิติผู้เข้าชม
Today
1
Yesterday
1
This month
22
This year
295

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


มุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ นายรักษ์เกียรติ กระแสร์ หัวหน้างานบริการวิชาการและวิจัย

29/09/2020
อ่าน : 108 ล่าสุด : 2021-10-23 14:58:56


... มุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ นายรักษ์เกียรติ กระแสร์ หัวหน้างานบริการวิชาการและวิจัย ประจำปี 2563 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันอังคาร ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น3 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ...

30/09/2020 | สุกัญญา บุญเอนก