Server
 
Local
 
สถิติผู้เข้าชม
Today
1
Yesterday
1
This month
18
This year
19,666

วิธีการปฏิบัติในการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการผลิตผลงานวิจัย (โบนัสภาควิชา)

1.ประกาศคณะแพทยศาสตร์ (ฉบับที่ 135/2556) เรื่อง วิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการผลิตผลงานวิจัย คณะแพทยศาสตร์ (โบนัสภาควิชา) ไฟล์แนบ

ที่อยู่

สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ข้อมูลการติดต่อ

http://mdresearch.kku.ac.th

043-363235 *โทรสาร 043-363235

ทีมพัฒนา

md061@kku.ac.th

© ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2558

Page rendered in 0.0140 seconds.