Server
 
Local
 
สถิติผู้เข้าชม
Today
121
Yesterday
126
This month
2,546
This year
2,546

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


โครงการ ขุมเหมืองข้อมูลเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารสากล

07/11/2017
อ่าน : 308 ล่าสุด : 2019-01-23 17:19:00


     เมื่อวันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.30-11.30 น. ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ จัดประชุมปรึกษาหารือนักวิจัยพี่เลี้ยงตัวแทนจากภาควิชา (mentor) ณ ห้องประชุม 5203 อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น2 โดยฝ่ายวิจัย มีแนวคิดที่จะจัดตั้ง “โครงการ ขุมเหมืองข้อมูลเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารสากล (Mining data for International Publication Project)” โดยมีความร่วมมือกับ ฝ่ายสารสนเทศ หน่วยมะเร็ง ห้องปฏิบัติการชันสูตรโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ภาควิชาคลินิก และปรีคลินิก คณะแพทยศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการวิจัยให้ได้บทความต้นฉบับที่เป็นภาษาอังกฤษเพื่อการตีพิมพ์ ในรูปแบบ retrospective study, review article, systematic review หรือ prospective study ในวารสารระดับนานาชาติ

     ศาสตราจารย์ผิวพรรณ มาลีวงษ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วม และชี้แจงรูปแบบแนวทางการดำเนินงานของโครงการ


08/11/2017 | พรสวรรค์ ทองพลับ

ที่อยู่

สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ข้อมูลการติดต่อ

http://mdresearch.kku.ac.th

043-363235 *โทรสาร 043-363235

ทีมพัฒนา

md061@kku.ac.th

© ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2558

Page rendered in 0.0492 seconds.