Server
 
Local
 
Visitor Stats
Today
142
Yesterday
186
This month
2,767
This year
15,974

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


โครงการ ขุมเหมืองข้อมูลเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารสากล

07/11/2017
อ่าน : 158 ล่าสุด : 2018-05-25 21:56:54


     เมื่อวันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.30-11.30 น. ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ จัดประชุมปรึกษาหารือนักวิจัยพี่เลี้ยงตัวแทนจากภาควิชา (mentor) ณ ห้องประชุม 5203 อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น2 โดยฝ่ายวิจัย มีแนวคิดที่จะจัดตั้ง “โครงการ ขุมเหมืองข้อมูลเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารสากล (Mining data for International Publication Project)” โดยมีความร่วมมือกับ ฝ่ายสารสนเทศ หน่วยมะเร็ง ห้องปฏิบัติการชันสูตรโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ภาควิชาคลินิก และปรีคลินิก คณะแพทยศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการวิจัยให้ได้บทความต้นฉบับที่เป็นภาษาอังกฤษเพื่อการตีพิมพ์ ในรูปแบบ retrospective study, review article, systematic review หรือ prospective study ในวารสารระดับนานาชาติ

     ศาสตราจารย์ผิวพรรณ มาลีวงษ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วม และชี้แจงรูปแบบแนวทางการดำเนินงานของโครงการ


08/11/2017 | พรสวรรค์ ทองพลับ

ที่อยู่

สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ข้อมูลการติดต่อ

http://mdresearch.kku.ac.th

043-363235 *โทรสาร 043-363235

ทีมพัฒนา

pornsawan6936@gmail.com

© ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2558

Page rendered in 0.0384 seconds.