Server
 
Local
 
Visitor Stats
Today
61
Yesterday
130
This month
2,732
This year
12,845

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


การอบรม "ระเบียบ/หลักเกณฑ์/หลักการ ที่ควรรู้ของบคุลากรฝ่ายวิจัย"

24/03/2017
อ่าน : 264 ล่าสุด : 2018-04-27 13:29:16


      ฝ่ายวิจัยได้จัดการอบรมในหัวข้อ "ระเบียบ/หลักเกณฑ์/หลักการ ที่ควรรู้ของบคุลากรฝ่ายวิจัย" เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2560 เวลา 14.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 5310 อาคารเวชวิชชาคาร คณะแพทย์ศาสตร์ โดยในการอบรมครั้งนี้ คุณรักษ์เกียรติ กระแสร์ หัวหน้างานบริการวิชาการและวิจัย ให้เกียรติมาเป็นวิทยากร

มีเอกสารแนบ ดังนี้ =>> คลิกที่นี่


27/03/2017 | พรสวรรค์ ทองพลับ

ที่อยู่

สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ข้อมูลการติดต่อ

http://mdresearch.kku.ac.th

043-363235 *โทรสาร 043-363235

ทีมพัฒนา

pornsawan6936@gmail.com

© ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2558

Page rendered in 0.0505 seconds.