Server
 
Local
 
Visitor Stats
Today
85
Yesterday
91
This month
2,251
This year
36,509

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ฝ่ายวิจัยขอแสดงความยินดีกับสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น

23/03/2017
อ่าน : 78 ล่าสุด : 2017-11-19 17:23:17


     ฝ่ายวิจัยขอแสดงความยินดีกับสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ได้รับประทานเกียรติบัตรรางวัลห้องสมุดสีเขียว ในงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 และการประชุมวิชาการเรื่อง "ห้องสมุดดิจิทัลกับการก้าวสู่ยุค Thailang 4.0 (Digital Libraries Towards Thailand 4.0)" โดยสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงแรมปริ๊นซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร


27/03/2017 | พรสวรรค์ ทองพลับ

ที่อยู่

สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ข้อมูลการติดต่อ

http://mdresearch.kku.ac.th

043-363235 *โทรสาร 043-363235

ทีมพัฒนา

pornsawan6936@gmail.com

© ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2558

Page rendered in 0.0314 seconds.