Server
 
Local
 
สถิติผู้เข้าชม
Today
1
Yesterday
1
This month
16
This year
19,571

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


การสัมมนา "การให้บริการดีโอไอ (DOI) กับสารสนเทศการวิจัยดิจิทัล"

02/08/2018
อ่าน : 166 ล่าสุด : 2019-07-17 19:40:08


     ด้วยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติมีกำหนดจัดการสัมมนา เพื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระบบสารสนเทศการวิจัยดิจิทัลกับตัวระบุวัตถุดิจิทัล (ดีโอไอ) ทราบถึงนโยบายการขอรับบริการรหัสตัวระบุวัตถุดิจิทัล (ดีโอไอ) และเพื่อสาธิตการสมัครสมาชิก การจัดทำข้อมูลในรูปแบบ comma separated values file หรือ .csv พร้อมกับการนำข้อมูลเข้าระบบในการขอรับรหัสตัวระบุวัตถุดิจิทัล (ดีโอไอ) โดยจะมีการจัดในระดับภูมิภาค จำนวน 4 ครั้ง

1. ภาคเหนือ
วันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรม ฮอลิเดย์ อินน์ / จังหวัดเชียงใหม่
(ภายในวันที่ 15 มิ.ย. 61)
2. ภาคใต้ วันพุธที่ 18 กรกฏาคม 2561 ณ โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่ / จังหวัดสงขลา
(ภายในวันที่ 5 ก.ค. 61)

3. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชาออคิด / จังหวัดขอนแก่น
(ภายในวันที่ 20 ก.ค. 61)

4. ภาคกลาง
วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ / กรุงเทพฯ

ผู้สนใจเข้าร่วมสามารถลงทะเบียนในแบบฟอร์มลงทะเบียนแต่ละภูมิภาค และส่งกลับมาที่
ฝ่ายบริหารจัดการตัวระบุวัตถุดิจิทัล วช. ทางโทรสารหรืออีเมล์
------------------------------------------------------------------------------------------
รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ : ฝ่ายบริหารจัดการตัวระบุวัตถุดิจิทัล
ศูนย์สารสนเทศการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
โทร. 0 2561 2445 ต่อ 706, 707 โทรสาร 0 2579 6382
e-mail : doinrct.go.th

มีเอกสารแนบ ดังนี้ =>> คลิกที่นี่


06/07/2018 | พรสวรรค์ ทองพลับ

ที่อยู่

สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ข้อมูลการติดต่อ

http://mdresearch.kku.ac.th

043-363235 *โทรสาร 043-363235

ทีมพัฒนา

md061@kku.ac.th

© ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2558

Page rendered in 0.0538 seconds.