Server
 
Local
 
สถิติผู้เข้าชม
Today
1
Yesterday
1
This month
16
This year
19,571

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


Health Tech for Aging KKU Datathon

16/09/2018
อ่าน : 370 ล่าสุด : 2019-07-17 19:57:24


    ฝ่ายวิจัย ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร นักวิจัยและนักศึกษาเข้าร่วมงาน "Health Tech for Aging KKU Datathon" เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้และก่อให้เกิดความร่วมมือกันระหว่างบุคลากรและนักศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ กับด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ และคณะวิชาอื่นๆเกี่ยวข้องกับ digital technology เพื่อใช้ประโยชน์จาก Big Data Analytic ในการแก้ปัญหาทางสุขภาพและปัญหาสาธารณสุข ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 16 - 18 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โดย ฝ่ายการต่างประเทศ, ฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี, คณะแพทยศาสตร์ และสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ติดต่อ : 043202541-2 | library@kku.ac.th
ลิงค์เพิ่มเติม : https://datathonthailand.org

** สำหรับกำหนดการจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง


02/07/2018 | พรสวรรค์ ทองพลับ

ที่อยู่

สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ข้อมูลการติดต่อ

http://mdresearch.kku.ac.th

043-363235 *โทรสาร 043-363235

ทีมพัฒนา

md061@kku.ac.th

© ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2558

Page rendered in 0.0500 seconds.