Server
 
Local
 
สถิติผู้เข้าชม
Today
63
Yesterday
119
This month
1,893
This year
25,447

ข่าวประชาสัมพันธ์

โปรแกรมตรวจคัดกรองการได้ยินในเด็กปฐมวัย (PASS Speech Audiometry)
โปรแกรมตรวจคัดกรองการได้ยินในเด็กปฐมวัย (PASS Speech Audiometry)...

วันที่  16 สิงหาคม 2561
อ่าน : 3
EACC Health Card นวัตกรรมใหม่เพื่อการรักษาที่ง่ายและได้คุณภาพ
EACC Health Card นวัตกรรมใหม่เพื่อการรักษาที่ง่ายและได้คุณภาพ...

วันที่  14 สิงหาคม 2561
อ่าน : 7
รถยกเคลื่อนย้ายผู้ป่วย Patient electric mobile lifting
รถยกเคลื่อนย้ายผู้ป่วย Patient electric mobile lifting ...

วันที่  14 สิงหาคม 2561
อ่าน : 5

ข่าวทุนวิจัย

ทุนวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมด้าน IoT โดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ทุนวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมด้าน IoT โดย สำนักงานกอ...

วันที่  16 กรกฎาคม 2561
อ่าน : 20
ด่วน ! โครงการทุนนักวิจัยแกนนำ ประจำปี 2561 (ถึง 30 มิถุนายน 2561)
ด่วน ! โครงการทุนนักวิจัยแกนนำ ประจำปี 2561 (ถึง 3...

วันที่  25 มิถุนายน 2561
อ่าน : 25
หลักเกณฑ์การพิจารณาจัดสรรทุนสนับสนุนการทำวิจัยร่วมกับต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561
หลักเกณฑ์การพิจารณาจัดสรรทุนสนับสนุนการทำวิจัยร่วม...

วันที่  14 กุมภาพันธ์ 2561
อ่าน : 176

ข่าวประชุม/ สัมมนา/ อบรม ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มข.

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ การบังคับและการบริหารยาในสัตว์ทดลอง ”
การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ การบังคับและการบริหา...

วันที่  20 สิงหาคม 2561
อ่าน : 17
การอบรมเชิงปฏิบัติการ
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "GLP and Basic instruments" ...

วันที่  05 สิงหาคม 2561
อ่าน : 42
การอบรมการใช้งานเครื่องมือวิเคราะห์สารโดยการดูดกลืนแสงแบบลำแสงคู่ (UV-Vis-NIR Agilent Cary 5000)
การอบรมการใช้งานเครื่องมือวิเคราะห์สารโดยการดูดกลื...

วันที่  14 สิงหาคม 2561
อ่าน : 57

ข่าวกิจกรรม ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มข.

Big Cleaning Day ครั้งที่ 3 - 9 ก.พ. 61
Big Cleaning Day ครั้งที่ 3 - 9 ก.พ. 61                      

วันที่  29 มีนาคม 2561
อ่าน : 266
ฝ่ายวิจัย ขอแสดงความยินดีกับ นายอำนาจ อินสา
ฝ่ายวิจัย ขอแสดงความยินดีกับ นายอำนาจ อินสา                      

วันที่  31 สิงหาคม 2560
อ่าน : 227
ฝ่ายวิจัยขอแสดงความยินดีกับ KKUEC
ฝ่ายวิจัยขอแสดงความยินดีกับ KKUEC                      

วันที่  31 สิงหาคม 2560
อ่าน : 286
แหล่งทุนภายในประเทศ
แหล่งทุนต่างประเทศ

ปฏิทินกิจกรรม

จดหมายข่าวศูนย์เครื่องมือวิจัย มข.

จดหมายข่าว ศูนย์เครื่องมือวิจัย มข. ปีที่ 3 ฉบับที่ 11
จดหมายข่าว ศูนย์เครื่องมือวิจัย มข. ปีที
                     

30 มิถุนายน 2560
อ่าน : 466
ครุภัณฑ์วิจัยหลัก
ครุภัณฑ์วิจัยหลัก
                     

31 พฤษภาคม 2560
อ่าน : 563
จดหมายข่าว ศูนย์เครื่องมือวิจัย มข ฉบับเดือนสิงหาคม 59
จดหมายข่าว ศูนย์เครื่องมือวิจัย มข ฉบับเ
                     

30 กันยายน 2559
อ่าน : 714
จดหมายข่าวศูนย์เครื่องมือวิจัย มข ฉบับที่ 9 ประจำเดือน พ.ค. 59
จดหมายข่าวศูนย์เครื่องมือวิจัย มข ฉบับที
Doing a successful research project &nbs...

31 พฤษภาคม 2559
อ่าน : 723

ที่อยู่

สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ข้อมูลการติดต่อ

http://mdresearch.kku.ac.th

043-363235 *โทรสาร 043-363235

ทีมพัฒนา

pornsawan6936@gmail.com

© ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2558

Page rendered in 0.2399 seconds.