Server
 
Local
 
สถิติผู้เข้าชม
Today
72
Yesterday
130
This month
2,620
This year
19,300

ประชาสัมพันธ์ ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มข.

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Droplet Digital PCR (ddPCR)
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Droplet Digital PCR...

วันที่  14 มิถุนายน 2561
อ่าน : 16
การบรรยายและการใช้งานเครื่องมือวิจัยสำหรับงาน Lateral flow
การบรรยายและการใช้งานเครื่องมือวิจัยสำหรับงาน Late...

วันที่  01 มิถุนายน 2561
อ่าน : 55
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “หลักการทำวิจัยทางคลินิกที่ดีสำหรับการดำเนินโครงการวิจัยคลินิกอย่างมีคุณภาพและถูกต้องตามแนวปฏิบัติ ICH-GCP”
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง...

วันที่  11 พฤษภาคม 2561
อ่าน : 121

ข่าวประชุม/ สัมมนา/ อบรม ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มข.

การอบรมการใช้งานเครื่องมือวิเคราะห์สารโดยการดูดกลืนแสงแบบลำแสงคู่ (UV-Vis-NIR Agilent Cary 5000)
การอบรมการใช้งานเครื่องมือวิเคราะห์สารโดยการดูดกลื...

วันที่  14 พฤษภาคม 2561
อ่าน : 15
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แอนแอโรบิคแบคทีเรีย (Anaerobic Bacteria)
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แอนแอโรบิคแบคทีเรีย...

วันที่  14 พฤษภาคม 2561
อ่าน : 14
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายการใช้งานเครื่องมือวิจัยในหัวข้อ
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายการใช้งานเครื่องมือวิจัย...

วันที่  21 พฤษภาคม 2561
อ่าน : 135

ข่าวทุนวิจัย

หลักเกณฑ์การพิจารณาจัดสรรทุนสนับสนุนการทำวิจัยร่วมกับต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561
หลักเกณฑ์การพิจารณาจัดสรรทุนสนับสนุนการทำวิจัยร่วม...

วันที่  14 กุมภาพันธ์ 2561
อ่าน : 137
การยื่นข้อเสนอเพื่อพิจารณาจัดสรรทุนวิจัยแบบบูรณการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561
การยื่นข้อเสนอเพื่อพิจารณาจัดสรรทุนวิจัยแบบบูรณการ...

วันที่  14 กุมภาพันธ์ 2561
อ่าน : 149
ทุนสนับสนุนการวิจัยของกองทุนสนับสนุนการวิจัย องค์การเภสัชกรรม
ทุนสนับสนุนการวิจัยของกองทุนสนับสนุนการวิจัย องค์ก...

วันที่  29 มกราคม 2561
อ่าน : 136

ข่าวกิจกรรม ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มข.

Big Cleaning Day ครั้งที่ 3 - 9 ก.พ. 61
Big Cleaning Day ครั้งที่ 3 - 9 ก.พ. 61                      

วันที่  29 มีนาคม 2561
อ่าน : 156
ฝ่ายวิจัย ขอแสดงความยินดีกับ นายอำนาจ อินสา
ฝ่ายวิจัย ขอแสดงความยินดีกับ นายอำนาจ อินสา                      

วันที่  31 สิงหาคม 2560
อ่าน : 186
ฝ่ายวิจัยขอแสดงความยินดีกับ KKUEC
ฝ่ายวิจัยขอแสดงความยินดีกับ KKUEC                      

วันที่  31 สิงหาคม 2560
อ่าน : 236
แหล่งทุนภายในประเทศ
แหล่งทุนต่างประเทศ

ปฏิทินกิจกรรม

จดหมายข่าวศูนย์เครื่องมือวิจัย มข.

จดหมายข่าว ศูนย์เครื่องมือวิจัย มข. ปีที่ 3 ฉบับที่ 11
จดหมายข่าว ศูนย์เครื่องมือวิจัย มข. ปีที
                     

30 มิถุนายน 2560
อ่าน : 421
ครุภัณฑ์วิจัยหลัก
ครุภัณฑ์วิจัยหลัก
                     

31 พฤษภาคม 2560
อ่าน : 503
จดหมายข่าว ศูนย์เครื่องมือวิจัย มข ฉบับเดือนสิงหาคม 59
จดหมายข่าว ศูนย์เครื่องมือวิจัย มข ฉบับเ
                     

30 กันยายน 2559
อ่าน : 668
จดหมายข่าวศูนย์เครื่องมือวิจัย มข ฉบับที่ 9 ประจำเดือน พ.ค. 59
จดหมายข่าวศูนย์เครื่องมือวิจัย มข ฉบับที
Doing a successful research project &nbs...

31 พฤษภาคม 2559
อ่าน : 679

ที่อยู่

สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ข้อมูลการติดต่อ

http://mdresearch.kku.ac.th

043-363235 *โทรสาร 043-363235

ทีมพัฒนา

pornsawan6936@gmail.com

© ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2558

Page rendered in 0.2440 seconds.