Server
 
Local
 
สถิติผู้เข้าชม
Today
70
Yesterday
130
This month
2,620
This year
19,300

 ข้อมูลบุคลากร

ตำแหน่ง/คำนำหน้าชื่อ
ผศ.
ชื่อ - สกุล (ไทย)
เกียรติไชย ฟักศรี
ชื่อ - สกุล (อังกฤษ)
Kiatichai Faksri
ตำแหน่งงาน
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย
งานที่รับผิดชอบ
กำกับดูแล สั่งการ และบริหารจัดการฝ่ายวิจัย
อีเมล
kiatichai@kku.ac.th
เบอร์ติดต่อ (ภายใน)

ที่อยู่

สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ข้อมูลการติดต่อ

http://mdresearch.kku.ac.th

043-363235 *โทรสาร 043-363235

ทีมพัฒนา

pornsawan6936@gmail.com

© ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2558

Page rendered in 0.0101 seconds.